Lugoj

Poziţie geografică

Municipiul Lugoj este situat în SV ţării, pe malurile râului Timiş.

În raport cu localităţile mai apropiate el se regăseşte la 58 km de Reşiţa, 101 km de Deva, 45 km de Caransebeş, 59 km de Timişoara şi 490 km de Bucureşti.

În cadrul judeţului Timiş, Lugojul este situat în partea central-estică, fiind al doilea municipiu din judeţ ca mărime, dezvoltare economică şi populaţie.

Istoria Lugojului

Pe actualul teritoriu al oraşului Lugoj, până la apariţia propriu-zisă a localităţii, au fost identificate o serie de aşezări aparţinând epocii neolitice, epocii bronzului (la poalele Dealului Viilor), de asemenea aşezări aparţinând epocii bronzului, perioadei daco-romane şi prefeudale au fost identificate pe actualul traseu al şoselei de centură a municipiului.

Prima atestare documentară a Lugojului datează din anul 1334 când în registrele de dijme papale ale Arhidiaconatului de Sebeş este semnalat preotul Blasiu din Lugoj.

Sursa